16 maj, 2005

Svar till Niclas Warner

Warner driver en sajt "djurforsok.com" som ägnar sig åt tämligen sedvanlig urvalsförvanskning och löst prat för att argumentera mot djurförsök. Jag påpekade detta på hans sajt, och Warner, som jag inte anklagat för att fara fram med lögner utan istället för urvalsförvanskning, ville ha en förklaring. Här är den i korthet:

Du använder vetenskapliga fakta om djurförsökens fördelar och nackdelar på ett mycket selektivt sätt. När de är emot dig väljer du att tiga, när de kan vridas till att gynna din argumentation citerar du dem. Detta brukar kallas för urvalsförvanskning, lektion ett i journalistutbildningen. Du säger på en av sidorna för frågor och svar:

Frågor och svar om djurförsök
Jag har hört från förespråkare av djurförsök att vi antigen experimenterar på djur eller så experimenterar vi på människor. Är inte detta sant?

Detta är skrämselpropaganda. Påståendet skrämmer upp allmänheten och får människor att tro att om vi inte utför experiment på djur så blir vi tvungna att låta människor genomgå plågsamma experiment. Påståendet är därför ett mycket effektivt sätt att hindra allmänheten från att kritisera djurförsök. Det är dock bara skrämselpropaganda och inget annat. Djurförsök är ineffektiva och det finns många, överlägset bättre, människobaserade och teknologiska metoder att tillgå.


Ett vanligt argument bland dem som argumenterar emot alla djurförsök är att thalidomid (neurosedyn) hade testats på gravida djur och inte funnits vara fosterskadande (teratogent). Då missbildade barn började födas argumenterades att tester för teratogenicitet inte alls går att göra på djur. Det tyska företag som utfört de få tester som gjorts hade givit djuren neurosedyn under helt fel tid av graviditeten. Hos människa är fostret mycket känsligt för teratogener under för 6-8 första veckorna medan senare perioder är tämligen okänsliga. Samma gäller djur - man hade testat djuren under fel tidpunkt av graviditeten. Neurosedynkatastrofen uppdagades 1961, och på den tiden fanns inga bestämmelser i Europa om när under fosterutvecklingen läkemedel skulle testas. USA godkände aldrig neurosedyn pga att vissa effekter beskrivits, och fick heller inga missbildade barn. 1963 publicerades de första rapporterna där man hade testat neurosedyn under tidig graviditet på djur: alla arter som testades gav upphov till missbildade foster. Att neurosedyn inte har fosterskadande effekter på djur har blivit en skröna och vandringslegend som tyvärr upprepas likt ett mantra.

Validerade djurfria in vitro tester för uppskattning av teratogena effekter har inte utvecklats tillräkligt på långa när. De få tester som finns har bara testats på ganska få välkända teratogener och icke-teratogener. Testerna kräver dessutom vävnad som i de flesta fall måste tas färskt från djurfoster. Datorsimulering: glöm det ifråga om teratogener. Även om det finns viss erfarenhet om vilka kemikalier som är potentiellt teratogena och vilka som inte är det, vore det vansinne att extrapolera sådan information till liknande ämnen.

Eller, Niclas, menar du att vi ska testa eventuella teratogena effekter av nya läkemedel på människofoster?

Jag hoppas givetvis att in vitro testerna utvecklas vidare så att de kan ersätta djurförsök så mycket som möjligt och i de flesta olika sammanhang. Detta skulle få ner antalet djurförsök och dessutom bidra till att läkemedlen blev billigare (djurförsök är ofantligt dyrt). Dithän är det dock ännu många år och jag måste ställa frågan: om din nygravida fru skulle behöva använda läkemedel pga allvarlig sjukdom, vad skulle du ge henne: djurtestat, datortestat, eller in vitro testat med obeprövade metoder?

Du skriver någon annanstans att penicillinets införande hindrades av att det i början visade sig vara mycket toxiskt på marsvin, och att detta är bevis för att djurförsök är värdelösa. Även detta har utvecklats till en vandringlegend. De tidiga penicillinpreparaten som t ex Fleming tog fram innehöll lika mycket föroreningar som aktiv substans - det var föroreningarna som var akut toxiska i de våldsamt höga doser man gav djuren. Man var varken duktig kemist eller bra på djurförsök på den tiden. Ja, testerna på djur försenade penicillinets införande, men de tidiga och orena preparaten uppskattas även ha orsakat svåra biverkningar på människa om de hade testats. Detta är ett klockrent exempel på urvalsförvanskning.

Jag skulle kunna fortsätta såhär och punkt för punkt kunna påvisa selektivt urval av argument mot alla djurförsök. Se även hur t o m våra riksdagsmän Fridolin och Holm i mp handskas lättfärdligt med fakta bara för att få till slagkraftiga rubriker.

Alla uppgifter ovan finns lättillgängliga på olika forskningsinstitutioners websidor - det gäller att selektivt inte bara läsa information som råkar passa ens egna åsikter! Jag har studerat och öppenhjärtligt granskat en stor mångfald argument för och emot djurförsök inklusive dina websidor. Jag har även granskat flera vetenskapliga originalartiklar. Jag gör också djurförsök - och funderar varje gång om nyttan med försöket uppväger djurens eventuella lidande (notera att de flesta djurförsök inte är smärtsamma eller plågsamma, i motsats till vad djurförsöksmotståndare upprepar med mantraliknande enformitet). Jag frågar mig om och om igen: vad är etiskt riktigt och vad är inte det? Kan den nya kunskapen jag hoppas vinna hjälpa till att förbättra människors hälsa? Är det etiskt försvarbart att INTE göra dessa djurförsök? Kan jag nå denna kunskap utan djurförsök? Kan jag välja ett annat tillvägagångssätt i enlighet med de djuretikens tre R? Detta är en ständig personlig diskussion inom forskaren, och bedrivs naturligtvis även mellan forskarna. Och så hamnar man att diskutera i beredningsgrupper med lekmanna- och mp-medlemmar i de djurförsöksetiska nämnderna som med kraft och övertygelse hävdar att "visst kan man lära vargar bli vegetarianer". Snälla rara, "give us a break"...

Du kallar argument för djurförsök för "skrämselpropaganda". Jag anser att alldeles för många djurrättsaktivister argumenterar på ett skrämmande fundamentalistiskt sätt med sitt förakt för vanliga demokratiska regler. Djurens Rätts halvhjärtade avståndstagande mot Djurens Befrielsefronts våldsinriktade terroraktioner påminner om Sinn Feins beröring med den militanta IRA.

Niclas, när gav du dig tid senast för att värdera, utan förutfattade meningar, information varför det vore oetiskt att inte utföra djurförsök? När besökte du en barncancerklinik senast? Skulle dina barn, om de blir sjuka, få använda djurtestade farmakologiska läkemedel och vaccin, eller skall de nyttja "alternativa läkemedel" som i bästa fall testats för att visa att de inte har en skadlig effekt? Det finns inga krav på att dessa skall ha någonsomhelst verkan...

Ha det bra,

/rv

p.s. Mer information om urvalsförvanskning kommer i senare artiklar d.s.

20 Comments:

Blogger mandyerickson59758066 said...

='Brand New News Fr0m The Timber Industry!!'=

========Latest Profile==========
Energy & Asset Technology, Inc. (EGTY)
Current Price $0.15
================================

Recognize this undiscovered gem which is poised to jump!!

Please read the following Announcement in its Entierty and
Consider the Possibilities�
Watch this One to Trad,e!

Because, EGTY has secured the global rights to market
genetically enhanced fast growing, hard-wood trees!

EGTY trading volume is beginning to surge with landslide Announcement.
The value of this Stoc,k appears poised for growth! This one will not
remain on the ground floor for long.

KEEP READING!!!!!!!!!!!!!!!

===============
"BREAKING NEWS"
===============

-Energy and Asset Technology, Inc. (EGTY) owns a global license to market
the genetically enhanced Global Cedar growth trees, with plans to
REVOLUTIONIZE the forest-timber industry.

These newly enhanced Globa| Cedar trees require only 9-12 years of growth
before they can be harvested for lumber, whereas worldwide growth time for
lumber is 30-50 years.

Other than growing at an astonishing rate, the Global Cedar has a number
of other benefits. Its natural elements make it resistant to termites, and
the lack of oils and sap found in the wood make it resistant to forest fire,
ensuring higher returns on investments.
T
he wood is very lightweight and strong, lighter than Poplar and over twice
as strong as Balsa, which makes it great for construction. It also has
the unique ability to regrow itself from the stump, minimizing the land and
time to replant and develop new root systems.

Based on current resources and agreements, EGTY projects revenues of $140
Million with an approximate profit margin of 40% for each 9-year cycle. With
anticipated growth, EGTY is expected to challenge Deltic Timber Corp. during
its initial 9-year cycle.

Deltic Timber Corp. currently trades at over $38.00 a share with about $153
Million in revenues. As the reputation and demand for the Global Cedar tree
continues to grow around the world EGTY believes additional multi-million
dollar agreements will be forthcoming. The Global Cedar nursery has produced
about 100,000 infant plants and is developing a production growth target of
250,000 infant plants per month.

Energy and Asset Technology is currently in negotiations with land and business
owners in New Zealand, Greece and Malaysia regarding the purchase of their popular
and profitable fast growing infant tree plants. Inquiries from the governments of
Brazil and Ecuador are also being evaluated.

Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little
known Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens.
This s-t0ck will not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right
Now! And Please Watch This One Trade!!


GO EGTY!


All statements made are our express opinion only and should be treated as such.
We may own, take position and sell any securities mentioned at any time. Any
statements that express or involve discussions with respect to predictions,
goals, expectations, beliefs, plans, projections, object'ives, assumptions or
future events or perfo'rmance are not
statements of historical fact and may be
"forward,|ooking statements." forward,|ooking statements are based on expectations,
estimates and projections at the time the statements are made that involve a number
of risks and uncertainties which could cause actual results or events to differ
materially from those presently anticipated. This newsletter was paid $3,000 from
third party (IR Marketing). Forward,|ooking statements in this action may be identified
through the use of words such as: "pr0jects", "f0resee", "expects". in compliance with
Se'ction 17. {b), we disclose the holding of EGTY shares prior to the publication of
this report. Be aware of an inherent conflict of interest resulting from such holdings
due to our intent to profit from the liquidation of these shares. Shar,es may be sold
at any time, even after positive statements have been made regarding the above company.
Since we own shares, there is an inherent conflict of interest in our statements and
opinions. Readers of this publication are cautioned not
to place undue reliance on
forward,|ooking statements, which are based on certain assumptions and expectations
involving various risks and uncertainties that could cause results to differ materially
from those set forth in the forward- looking statements. This is not solicitation to
buy or sell st-0cks, this text is or informational purpose only and you should seek
professional advice from registered financial advisor before you do anything related
with buying or selling st0ck-s, penny st'0cks are very high risk and you can lose your
entire inves,tment.

20 augusti, 2005 15:29  
Blogger essence60nickolas said...

Earn between $14.37 & $48.99 per resume writing sold, depending on the type of resume & your affiliate level. Resume Writing is our best-selling service. Click Here for more information.

24 september, 2005 05:27  
Anonymous Anonym said...

Jag har på som uppgift från skolan att skriva ett argumentativt tal där jag endera försvarar eller motsäger något. Jag valde att vara positivt inställd till djurförsök och den här bloggen har varit till stor hjälp i jakten på argument. Mycket bra och informativt skrivet.

06 oktober, 2005 19:36  
Blogger edwardfisher01564000 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

24 januari, 2006 16:32  
Blogger davidmorgan9076736923 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

08 maj, 2006 09:02  
Anonymous Anonym said...

NSU - 4efer, 5210 - rulez

25 februari, 2007 01:00  
Anonymous Anonym said...

DOn't you know what else can help ? Because I do not know to whom address.
I was prescribed Carisoprdol which I bought here. But maybe I bought something wrong?
cialis
levitra
or here phentermine

27 mars, 2007 11:16  
Anonymous Anonym said...

lasa hela bloggen, ganska bra

04 december, 2009 13:33  
Anonymous Anonym said...

I will not approve on it. I assume polite post. Especially the designation attracted me to read the sound story.

16 januari, 2010 09:57  
Anonymous Anonym said...

mycket intiresno, tack

19 mars, 2010 03:45  
Anonymous Anonym said...

Maqui Berries

17 april, 2011 18:00  
Anonymous Anonym said...

Sesame Street Checks

02 juni, 2011 02:36  
Anonymous Anonym said...

Battery Powered Exhaust Fans For Bathroom

30 oktober, 2011 14:23  
Anonymous Anonym said...

Thanks very interesting blog!

my web-site :: click Here

01 mars, 2013 00:12  
Anonymous Anonym said...

We absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be just what I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content available for you?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!

Have a look at my blog: Articlesites.Info

20 maj, 2013 05:05  
Anonymous Anonym said...

Pretty! This has been an extгemely ωonderful агticle.
Mаny thanκs fοr supplying these
dеtailѕ.

my ωebsite :: nummerupplysningen

16 juni, 2013 01:31  
Anonymous Anonym said...

Can you tell us more about this? I'd love to find out more details.

Check out my web page: jackpot 6000 tips

16 juni, 2013 03:00  
Anonymous Anonym said...

Great post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired! Very helpful info specially the last phase :) I maintain such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

Here is my webpage Jackpot 6000 Free

16 juni, 2013 03:34  
Anonymous Anonym said...

When I inіtially lеft а comment I аppear to havе сlickeԁ thе -Notify me ωhеn new сommentѕ are added- сheсkboх anԁ
fгom now on every time a сοmment is added ӏ recіeve
four еmаils with the ѕamе comment.

Is theгe a way уοu can remove me from that service?
Тhanks a lot!

my web blog: гhinoplasty (www.terres-de-belenos.com)

16 juni, 2013 06:44  
Anonymous Anonym said...

First off I would like to say great blog! I
had a quick question that I'd like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I've had trouble clearing
my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing
however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin.

Any ideas or hints? Thank you!

Look at my site :: Jackpot 6000 free

17 juni, 2013 03:26  

Skicka en kommentar

<< Home