22 april, 2005

Reflexioner kring Djurskyddsmyndighetens tillblivelse

Djurskyddsmyndigheten (DM) bildades 1 januari 2004 och placerades i Skara. Som generaldirektör utsågs Matz Hammarström, känd miljöpartist med lång erfarenhet som advokat för djurrättsfrågor. Under år 2000 och framledes motionerade han i riksdagen med flera yrkanden.

Hammarström: “Vi föreslår att anvisningarna för de [djurförsöksetiska nämndernas] arbetsrutiner ändras och specificeras så att de som deltagit vid godkännande av ett djurförsök också skall närvara vid minst ett av försökstillfällena. Det skall dessutom vara obligatoriskt för dessa gruppledamöter att besöka djuren mellan försöken för att själva se hur djuren har det. Vidare skall de ha varit närvarande vid avlivning av försöksdjuren. Om djuren ej avlivas omedelbart efter försökets avslutande skall de besöka djuren även efter försökets avslutande.”(Motion 2000/01:Ub816)

De djurförsöksetiska nämnderna är idag hårt belastade med att bedöma både experimentellt avancerade djurförsök och försök som är helt triviala ur djurskyddsynpunkt. Dessutom görs tusentals djurförsök varje år. Denna motion av Hammarströms saknar all koppling till verkligheten och vittnar om total okunskap om forskning med försöksdjur.

Hammarström: “Vi vill att djurförsök som innebär onödigt lidande för djuren ska stoppas, liksom djurförsök med genmanipulerade djur” (Snabbprotokoll 2000/01:51)

Djurförsök som orsakar “onödigt lidande” är förbjudna sedan länge genom att de djurförsöksetiska nämnderna inte beviljar sådana: nyttan skall ju alltid vägas mot lidandet. Försök med genmodifierade djur är det enda sättet att förstå geners funktion under embryonalutveckling och hur olika vävnader samarbetar i en organism för att reglera olika förlopp, exempelvis metabolism, immunförsvar, cancercellers uppkomst, och beteende. Att föreslå ett totalförbud av försök med genetiskt modifierade djur vittnar om grav okunskap om modern biomedicinsk forskning.

Hammarström var den ledande kraften bakom bildandet av Djurskyddsmyndigheten. Han var med i uppdraget att skriva de direktiv som myndigheten skulle verka under. Påpassligt “tappade” man då bort ett viktigt direktiv: att djurförsök skall tillåtas för att öka kunskap. Och sedan fick han jobbet som generaldirektör.

Många ställer idag frågan: hur kunde Matz Hammarström utses till att leda den nya Djurskyddsmyndigheten, när han klart dokumenterat sin ytterst avoga inställning till alla djurförsök?

Har vi fått “getabocken till trädgårdsmästare”?

3 Comments:

Blogger Magnus said...

Om jag bara svarar JA, duger de :)

25 april, 2005 10:59  
Anonymous Anonym said...

Ja det räcker. Tala om detta även för kristdemokraternas djurrättsaktivister i riksdagen, det finns flera.
;-)

25 april, 2005 11:13  
Anonymous jaquie said...

herregud vad hjärntvättad du är!! Sådana människor som dig är anledningen till att djurförsök / djurplågeri kan fortgå utan att människor bryr sig!! det är sådana människor som du som ser till att världen förblir ond. jag önskar av hela mitt hjärta att du i nästa liv återföds som en kanin som ska utsättas för djurförsök i hela dens liv. Du skriver att det inte är smärtsamma försök?? Oj vad du va påläst, INTE! Att få olika kemikalier i sitt öga, som är kvar under flera dagar trots att det är bevisat att det ger bättre resultat att använda framodlade hudceller.., att få frätande ämnen på sin hud, att få gå hungriga för att "biverkningarna syns bättre då" du anser alltså att detta är humant och ingen stor grej då...

Snälla gode gud om du finns låt min önskan bli sann och låt denna parasit återfödas som ett försökssdjur....

09 september, 2011 13:58  

Skicka en kommentar

<< Home