21 april, 2005

Organisationen Djurens rätt sprider FUD

Detta är en organisation som har klart uttalat målet att förbjuda alla djurförsök. Man hävdar om och om igen, som ett mantra, att alla djurförsök kan ersättas med andra metoder. All testning av nya läkemedel kan enligt dem redan idag antingen testas i provrörsförsök, i datorsimuleringar eller direkt på människa. Man hävdar t ex att all uttestning av nya läkemedel kan ske i in vitrotester och hänvisar till likaledes illa underbyggda åsikter från Djurskyddsmyndigheten. Alla in vitro tester för uppskattning av teratogena (fosterskadande) är fortfarande under utveckling och kräver ännu lång tid innan de kan godkännas som ersättning. I en del rapporter som Djurskyddsmyndigheten hänvisat till har man testat 15 olika substanser med välkända teratogena effekter eller avsaknad därav. Resultaten visade en hyfsad överenstämmelse med kända fakta, ca 85%, jämfört med slumpens 50%. Men vilken nygravid kvinna vill ta läkemedel som utprovats med metoder där endast 15 modellsubstanser testats? Vilka föräldrar vill att barnen skall vaccineras med obeprövade vacciner? Skall vi sluta utveckla astmamediciner och istället flytta ut på landet och bo i ett torp med höns, grisar och några får?

Amerikanska myndigheter har beräknat att medelamerikanens livslängd ökat med ca 22 år för att man använt djurförsök för att utveckla ny behandlingsrutiner och nya läkemedel. Organisationen “ Foundation for Biomedical Research” har mycket saklig information. Se http://www.fbresearch.org/

Här är en kort “historisk” lista på bara några få banbrytande medicinska framsteg som gjorts tack vare djurförsök och de djur vi skall tacka:

1726 First Measurement of Blood Pressure (Horse )
1790 Vaccine for Smallpox Developed (Cow)
1880 Vaccine for Anthrax Developed (Sheep )
1888 Vaccine for Rabies Developed (Dog, Rabbit )
1902 Malarial Life Cycle Discovered (Pigeon )*
1905 Pathogenesis of Tuberculosis Discovered
(Cow, Sheep )*
1919 Mechanisms of Immunity Discovered
(Guinea Pig, Horse, Rabbit )*
1923 Insulin Discovered (Dog, Fish )*
1928 Pathogenesis of Typhus Discovered
(Guinea Pig, Rat, Mouse )*
1929 Vitamins Supporting Nerve Growth Discovered
(Chicken )*
1932 Function of Neurons Discovered (Cat, Dog )*
1933 Vaccine for Tetanus Developed (Horse)
1939 Anticoagulants Developed (Cat )
1942 The Rh Factor Discovered (Monkey )
1943 Vitamin K Discovered (Rat, Dog, Chick, Mouse )*
1945 Penicillin Tested (Mouse )*
1954 Polio Vaccine Developed (Mouse, Monkey )*
1956 Open Heart Surgery and Cardiac Pacemakers
Developed (Dog )
1964 Regulation of Cholesterol Discovered (Rat )*
1968 Rubella Vaccine Developed (Monkey )
1970 Lithium Approved (Rat, Guinea Pig )
1973 Animal Social and Behavior Patterns Discovered
(Bee, Fish, Bird )*
1982 Treatment for Leprosy Developed (Armadillo )
1984 Monoclonal Antibodies Developed (Mouse )*
1989 Organ Transplantation Advances Developed
(Dog, Sheep, Cow, Pig )*
1992 Laproscopic Surgical Techniques Developed (Pig )
1995 Gene Transfer for Cystic Fibrosis Developed
(Mouse, Non-Human Primate )
2000 Brain Signal Transduction Discovered
(Mouse, Rat, Sea Slug )*
2001 Promising Drug for Prevention of AIDS
Developed (Monkey )
*Denotes Nobel Prize winning work.Nyligen har Djurens rätt hållit presskonferens i Riksdagshuset:

Rapporten “Om detta vill de inte tala – En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade djur i Sverige och lite om kloning och xenotransplantation” släpps under en presskonferens i Riksdagen, nu på torsdag den 21 april. Den visar bland annat att tiotusentals genmanipulerade djur utnyttjas i djurförsök varje år i Sverige och många av dessa djur utsätts för lidande.
När Djurförsöksetiska utredningen (SOU 2003:107) skickade ut en enkät till alla som utnyttjar genmanipulerade djur valde forskarna att lämna in så få svar att utredningen inte kunde bedöma hur många djur som utnyttjas och vilket lidande de utsätts för. Nu har Djurens rätt gått igenom ansökningar för åren 2002-2004 till de djurförsöksetiska nämnderna och omfattningen av verksamheten presenteras i rapporten.
I rapporten redovisas även, via utdrag ur ansökningar om etisk prövning av djurförsök, flera exempel på lidande som genmanipulerade djur utsätts för.
Tid: Torsdagen den 21 april, kl 10.00.
Plats: Riksdagen, lokal RÖ 2-10.
Presskonferensen är öppen för journalister med giltig presslegitimation.
Se även (http://www.djurensratt.se/articles/article.asp?id=1525)


Djurens Rätt har gjort ett grundligt arbete med att läsa djurförsöksetiska ansökningar liggande på de olika tingsrätterna i Sverige. Man bygger sedan upp ett frontalangrepp på alla djurförsök genom en kombination av okunnighet, urvalsförfalskning och argumentation som när djävulen läser bibeln. Sedan sprider man FUD. Genetiskt modifierade (GMO) djur, som den riktiga termen är, ändras systematiskt till “genmanipulerade” djur. Varför då kan man fråga sig? Anledningen är givetvis att ordet manipulera har fått en mycket negativ klang i svenska språket, och allmänt uppfattas som en ljusskygg och ohederlig skumraskverksamhet. Man misstänkliggör forskarna genom att kalla sin presskonferens “Om detta vill de inte tala - En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade djur i Sverige”, och menar att forskarna medvetet skulle ha underlåtit att svara på den enkät man hänvisar till. Anledningen till den låga svarsprocenten är givetvis att inga bra verktyg finns för att med noggrannhet beräkna antalet. Korsar man en vildtypshona med en heterozygot GMO hanne får man givetvis både vildtyps- och GMO-möss. Ofta har man tusentals möss under ett år, och att föra exakt statistik på detta kräver oerhört mycket jobb bara för att tillfredsställa Djurens rätt och Djurskyddsmyndigheten. Totalsiffrorna saknar ju allt värde både ur forsknings- och djurskyddssynpunkt. Det är ju bättre att ägna sin tid åt att göra bättre djurförsök för att kunna ta fram nya läkemedel än att syssla med meningslös sifferexercis. Fast ju fler administrativa sysslor man kan kräva att forskarna skall ägna sig åt desto bättre – det blir ju både dyrare och mer tidskrävande...

“Step by step to stop”?
/rv

FUD: fear, uncertainty and disinformation

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag ville verkligen utveckla en liten anmärkning att säga tack till er för några av de fantastiska rekommendationer som du skriver på denna webbplats. Min stora internet tittar upp har i slutet erkänts med lysande förslag till utbyte med mina gäster. Jag skulle hävda att vi besökarna faktiskt är ganska tur att existera i en underbar gemenskap med så många framstående personer med mycket bra principer. Jag känner mig mycket lyckligt lottade att ha använt hela din hemsida och ser fram emot många fler lysande tider läsa här. Tack än en gång för alla detaljer.

18 februari, 2013 11:59  

Skicka en kommentar

<< Home