17 april, 2005

Forskare för djurförsök i Sverige

Vad vill vi?

Vi forskare i Sverige som gör djurförsök har gjort stora ansträngningar för att sätta oss in i djurskyddsfrågor. Det tydligaste exemplet på detta är Karl-Johan Öbrink, f.d. professor vid medicinska fakulteten i Uppsala, vars initiativ gjorde att Sverige var först i världen med lagstadgade djurförsöksetiska nämnder, 1979. Alla djurförsök i Sverige skall godkännas av någon av dessa nämnder innan försöken får påbörjas. Nämndernas uppgift är att endast godkänna sådana försök där nyttan anses överväga det lidande djuren förmodas uppleva.

Det revolutionerande med nämnderna var att de från början fick en stor representation av lekmän. Av de 13 ledamöterna representar 6 forskarna och 6 lekmän varav 2 från djurskyddsorganisationer. Ordförande är en jurist som helst skall ha domstolserfarenhet. Denna sammansättning existerar ännu idag. Granskningen fungerar tämligen väl, och mycket få övertramp mot lagstiftningen är kända.

Idag är det Djurskyddsmyndigheten i Skara som utser ledamöterna på förslag av de olika intresseparterna. Myndigheten tillkom 1 jan 2004 på initiativ av miljöpartiet. Den fick som förste generaldirektör det förre språkröret för mp, Matz Hammarström, en erkänt radikal "advocate for animal rights". Miljöpartiet och Hammarström har länge medvetet och idogt arbetat för att kringärda djurförsök med en allt växande lagstiftning och regelflora för att i praktiken omöjliggöra djurförsök i Sverige. Här har man varit livligt påhejad av olika djurskyddsorganisationer. De mest militanta av dessa, t ex den svenska grenen av Animal Liberation Front, drar sig inte för varken rent illegala metoder eller terroristaktioner riktade mot enskilda personer. Det har de själva deklarerat på sina websajter. Andra organisationer använder mildare men knappast mer etiskt godtagbara metoder: felinformation, undanhållande av relevant information, rena lögner, snyft och presentation av gulliga kaniner och kattungar. Att djurförsök har varit och fortfarande är helt nödvändiga för att nya behandlingsmetoder skall kunna utvecklas bortser man ifrån. För tjugo år sedan dog 80% av de barn som fick cancer; idag överlever 80% pga att man tagit fram nya läkemedel och behandlingsmetoder bl a med hjälp av djurförsök.

Många av oss forskare har länge velat gå ut i offentlig debatt för etiskt försvarbara djurförsök. De som har gjort detta har utan undantag utsatts för mailbombning och nattliga telefonsamtal från mer eller mindre hotfulla röster av anonyma personer. Många har dessutom råkat ut för ren terrorism, t ex grov vandalisering av personbilen. Massmedia har heller inte gjort det lättare, i och med att man ridit på en populistisk våg av alternativ "ungdomskultur" som omfattar allt från militant djurrättsaktivism till kravaller i Göteborg. Natur- och djurromantiken har dessutom fritt fram i TV, medan vetenskap och teknikframsteg suttit trångt länge. Det skall erkännas att det blivit lite bättre på den fronten på senare år även om mycket kvarstår att förbättra. Denna sajt har därför som främsta uppgift att belysa djurrättsaktivisterna metodiska tillvägagångssätt för att stoppa i stort sett alla djurförsök i Sverige. Vi kommer naturligtvis ibland även att informera om nyttan av djurförsök. Det finns dock redan ett stort antal sådana websidor världen över, så detta är inte huvuduppgiften.

1 Comments:

Anonymous Elisabeth said...

Definiera etiskt försvarbara djurförsök, tack. Jag har nämligen aldrig hört något liknande. Att tortyr kan vara etiskt rätt låter absurt. Jag blir nyfiken om det är någon ny etisk teori som ni har kommit på?

19 mars, 2009 13:38  

Skicka en kommentar

<< Home