29 april, 2005

Djurförsök, kosmetika och miljöpartiet = sant?

Miljöpartister skrev i september 2004 en motion (se www.riksdagen.se):

"Motion till riksdagen
2004/05:Sk305
av Gustav Fridolin och Ulf Holm (mp)
Skatt på djurförsök
Obs! preliminär version – motionen är ej slutgranskad
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning om möjligheterna för ett införande av en beskattning av djurförsöken i Sverige.
Motivering
Sedan 1999 har antalet plågsamma djurförsök i Sverige stigit konstant. I dagsläget ligger siffran påöver 500 000 djur, främst råttor, kaniner, möss och marsvin. Dessa djur utsätts för fruktansvärda angrepp, som exempelvis påpensling av frätande medel på deras bara skinn och insprutning av kosmetika i ögonen, någonting som de sedan får stå ut med i flera dagar."


Knappt 300.000 försöksdjur har används per år i Sverige under de senaste fem åren, efter godkännande i etisk nämnd; 89% var möss eller råttor 2003. Ytterligare 220.000 djur (2003) är fiskar varav de flesta märkts med ett litet clip i en fena för att man skall kunna följa deras vandring och överlevnad. Enligt EU räknas inte denna märkning av fiskar som djurförsök, och om man vore konsekvent i Sverige kanske man även borde medräkna all ringmärkning av flyttfåglar? Hur som helst, kan man dra någon annan slutsats än att miljöpartisterna medvetet förvrängt sanningen? Inga av dessa djur har använts för att testa kosmetika, och vad påpenslingen av frätande medel på huden innebär har vi ingen aning om vare sig art, antal och avsikt om nu uppgiften mot förmodan skulle ha någonsomhelst förankring i verkligheten. En forskare vi känner till har bett både Gustav Fridolin och Ulf Holm om underlagen till deras påstående, och vi har fått ta del av e-mejlkorrespondensen mot löfte om att inte publicera forskarens namn. Vi har även redigerat bort andra e-mejladresser för att skydda berörda personer från onödigt spam.

Gustav Fridolin och Ulf Holm fick i stort sett likalydande förfrågningar. Holm har inte svarat alls, medan Fridolin svarat efter påminnelse. Här är påminnelsemejlet till Fridolin:

“Jag vore mycket tacksam för att få svar på mina frågor nedan. Jag jobbar på att försöka dokumentera djurförsök godkända av djurförsöksetiska nämnder men som strider mot djurskyddslagens anda, avsikt och bokstav, och skulle gärna veta mer om dina källor till uppgifterna nedan.
Hälsningar, NN

Begin forwarded message:
From: NN
Date: April 4, 2005 16:18:39 CEST
To: gustav.fridolin
Subject: fråga om djurförsök

Hej,
Jag läste på en av riksdagens websidor att du förberett en motion som börjar:
[Motionen återgiven ovan citeras ordagrannt/um]
Jag skulle gärna vilja veta vilka svenska djurförsök du avser när du talar om insprutning av kosmetika i ögonen, och påpensling av frätande medel på skinn. Hur många djur var det fråga om? Vilka arter?
Jag skulle gärna också läsa den dokumentation som jag antar ligger bakom denna del i din motion. Har du diarienumret på de djurförsöksetiska tillstånd som ligger bakom dessa djurförsök? Skicka dem gärna, eller annan dokumentation!
Hälsningar, NN”


Fridolin svarade sedan (April 13, 2005 6:55:19 CEST):

“Hej NN,
jag har vidaresänt din fråga till Alexander Chamberland i Grön Ungdom som arbetade med att ta fram berörd motion.
mvh Gustav Fridolin”


Vår kollega kontaktade sedan Chamberland, som nyligen blivit vald till ett av språkrören för Grön ungdom. Han svarade efter två påminnelser:

“From: alexander
Subject: Re: Fwd: Ang. Påminnelse: fråga om djurförsök
Date: April 19, 2005 1:36:03 CEST
To: NN

NN on 18 april 2005 at 14:43 +0100 wrote:
>Hej,
>Jag vill bara påminna om att jag mycket gärna skulle ta del av de underlag som du haft för att författa motionen i riksdagen. Se mejlen nedan.
>Gratulerar till valet som språkrör!

Tack så mycket!
Som du kanske förstår är jag oerhört upptagen just den här veckan. [pga valet till språkrör; oväsentlig text som har raderats /um] Därför har jag tyvärr inte möjlighet att kolla upp mina källor just nu. Kan däremot hänvisa till www.djurensratt.se där jag har hämtat det mesta av min fakta.
Mvh,
Alexander
Alexander Chamberland
Språkrör Grön Ungdom”


Om man går till Djurens Rätts websida ser man att de har en mycket bra sökfunktion. Man finner snart information: “I Sverige har inga kosmetikatester på djur förekommit sedan 70-talet” (se http://www.djurensratt.se/dyntext/xlink.asp?id=231).

Hoppsan!
Det verkar som om våra rikdagsmän (Fridolin och Holm) inte bara saknar källkritik, de har inga källor alls för sina offentliga påståenden som de behagar publicera på Riksdagens websidor, av alla ställen. Och Grön ungdoms nya stjärnskott Chamberland är inte bättre när han går fram väldigt fritt med sanningen; vissa skulle kalla detta för ren och skär lögn, vi tror att hans påståenden kanske beror på ungdomligt oförstånd? ;-)

Om man frågar Djurskyddsmyndigheten när kosmetika testades i djurförsök senast i Sverige får man svaret “åtminstone inte efter 1979 då de djurförsöksetiska nämnderna kom till”.

Personligen anser jag att dessa miljöpartisters ofullbordade men publicerade motion är t o m värre än de faktaförvanskningar våra kvällstidningar sprider på löpsedlarna. Alla vet vi ju om att dessa tidningar friserar sanningen i avsikt att få braskande rubriker för att sälja lösnummer. Men att valda riksdagsmän ägnar sig åt samma typ av ohederlighet: är inte det oetiskt? ;-) Speciellt eftersom djurförsök ju faktiskt syftar till att förbättra människors hälsa...

Även andra miljöpartister, somliga i mycket ledande ställning i partiet, har ägnat sig åt tvivelaktig propaganda. När EU tog beslutet att förbjuda testning av kosmetika på försöksdjur och även import av djurtestad sådan, gick partimedlemmar ut stort i media och förkunnade att “äntligen är testning av kosmetika på djur förbjudet i Sverige”. Detta är inte ett uttryck av okunskap om vad som tillåtits sedan 1979 i djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Både de nuvarande språkrören och tidigare sådana är väl bevandrade i djurförsöksfrågor och lagar som omgärdar dessa. De vet även att inga tester av kosmetika har gjorts i Sverige sedan de djurförsöksetiska nämnderna tillkom 1979.

Är löpsedelsjournalistik vad grön politik står för? ;-)

/um

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hi
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/toyota.html]toyota[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/bentley-dierks.html]bentley dierks[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/honda.html]honda[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/lincoln.html]lincoln[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/chrysler.html]chrysler[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/chevrolet.html]chevrolet[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/buick.html]buick[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/mercury.html]mercury[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/nissan.html]nissan[/url]
[url=http://www.gotitans.com/gochat/chat/images/smilies/ford.html]ford[/url]

16 mars, 2007 15:05  
Anonymous Anonym said...

Hi folks
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/hotchkiss-co-real-estate.html]hotchkiss co real estate[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/mazda.html]mazda[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/citroen.html]citroen[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/santana.html]santana[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/ultima.html]ultima[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/paige.html]paige[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/humber-college.html]humber college[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/mclaren.html]mclaren[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/estate-real-speedwell-tn.html]estate real speedwell tn[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/jennifer-hudson.html]jennifer hudson[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/apollo.html]apollo[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/climax.html]climax[/url]

17 mars, 2007 11:37  
Anonymous Anonym said...

Cepasa amigos ))
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/hotchkiss-co-real-estate.html]hotchkiss co real estate[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/mazda.html]mazda[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/citroen.html]citroen[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/santana.html]santana[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/ultima.html]ultima[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/paige.html]paige[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/humber-college.html]humber college[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/mclaren.html]mclaren[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/estate-real-speedwell-tn.html]estate real speedwell tn[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/jennifer-hudson.html]jennifer hudson[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/apollo.html]apollo[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/climax.html]climax[/url]

17 mars, 2007 12:26  
Anonymous Anonym said...

Cepasa amigos ))
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/bristol.html]bristol[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/caterham.html]caterham[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/abarth.html]abarth[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/aar.html]aar[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/jeffery.html]jeffery[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/ail.html]ail[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/bakers.html]bakers[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/hennessey.html]hennessey[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/majandra-delfino.html]majandra delfino[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/valmet.html]valmet[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/cunningham-scott.html]cunningham scott[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/saab.html]saab[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/raven-riley.html]raven riley[/url]

17 mars, 2007 17:24  
Anonymous Anonym said...

hello all
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/herrington-marmon.html]herrington marmon[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/durant-kevin.html]durant kevin[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/lagonda.html]lagonda[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/geo.html]geo[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/barnes-and-noble.html]barnes and noble[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/international-harvester.html]international harvester[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/edsel.html]edsel[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/audi.html]audi[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/abt.html]abt[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/waltham.html]waltham[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/gdt.html]gdt[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/dc-design.html]dc design[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/triumph.html]triumph[/url]
[url=http://www.yagoda.pl/pgp/faw.html]faw[/url]

17 mars, 2007 19:17  
Anonymous Anonym said...

hello all
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/group-sex.html]group sex[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/asian-girl.html]asian girl[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/hardcore.html]hardcore[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/lesbian.html]lesbian[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/big-penis.html]big penis[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/anal-sex.html]anal sex[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/gay.html]gay[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/big-pussy.html]big pussy[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/ebony-porn.html]ebony porn[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/amateur.html]amateur[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/arab-sex.html]arab sex[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/fetish.html]fetish[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/anal.html]anal[/url]
[url=http://www.exoticdancewear.co.uk/images/linda/gay-anal.html]gay anal[/url]

18 mars, 2007 10:07  

Skicka en kommentar

<< Home