29 april, 2005

Djurförsök, kosmetika och miljöpartiet = sant?

Miljöpartister skrev i september 2004 en motion (se www.riksdagen.se):

"Motion till riksdagen
2004/05:Sk305
av Gustav Fridolin och Ulf Holm (mp)
Skatt på djurförsök
Obs! preliminär version – motionen är ej slutgranskad
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning om möjligheterna för ett införande av en beskattning av djurförsöken i Sverige.
Motivering
Sedan 1999 har antalet plågsamma djurförsök i Sverige stigit konstant. I dagsläget ligger siffran påöver 500 000 djur, främst råttor, kaniner, möss och marsvin. Dessa djur utsätts för fruktansvärda angrepp, som exempelvis påpensling av frätande medel på deras bara skinn och insprutning av kosmetika i ögonen, någonting som de sedan får stå ut med i flera dagar."


Knappt 300.000 försöksdjur har används per år i Sverige under de senaste fem åren, efter godkännande i etisk nämnd; 89% var möss eller råttor 2003. Ytterligare 220.000 djur (2003) är fiskar varav de flesta märkts med ett litet clip i en fena för att man skall kunna följa deras vandring och överlevnad. Enligt EU räknas inte denna märkning av fiskar som djurförsök, och om man vore konsekvent i Sverige kanske man även borde medräkna all ringmärkning av flyttfåglar? Hur som helst, kan man dra någon annan slutsats än att miljöpartisterna medvetet förvrängt sanningen? Inga av dessa djur har använts för att testa kosmetika, och vad påpenslingen av frätande medel på huden innebär har vi ingen aning om vare sig art, antal och avsikt om nu uppgiften mot förmodan skulle ha någonsomhelst förankring i verkligheten. En forskare vi känner till har bett både Gustav Fridolin och Ulf Holm om underlagen till deras påstående, och vi har fått ta del av e-mejlkorrespondensen mot löfte om att inte publicera forskarens namn. Vi har även redigerat bort andra e-mejladresser för att skydda berörda personer från onödigt spam.

Gustav Fridolin och Ulf Holm fick i stort sett likalydande förfrågningar. Holm har inte svarat alls, medan Fridolin svarat efter påminnelse. Här är påminnelsemejlet till Fridolin:

“Jag vore mycket tacksam för att få svar på mina frågor nedan. Jag jobbar på att försöka dokumentera djurförsök godkända av djurförsöksetiska nämnder men som strider mot djurskyddslagens anda, avsikt och bokstav, och skulle gärna veta mer om dina källor till uppgifterna nedan.
Hälsningar, NN

Begin forwarded message:
From: NN
Date: April 4, 2005 16:18:39 CEST
To: gustav.fridolin
Subject: fråga om djurförsök

Hej,
Jag läste på en av riksdagens websidor att du förberett en motion som börjar:
[Motionen återgiven ovan citeras ordagrannt/um]
Jag skulle gärna vilja veta vilka svenska djurförsök du avser när du talar om insprutning av kosmetika i ögonen, och påpensling av frätande medel på skinn. Hur många djur var det fråga om? Vilka arter?
Jag skulle gärna också läsa den dokumentation som jag antar ligger bakom denna del i din motion. Har du diarienumret på de djurförsöksetiska tillstånd som ligger bakom dessa djurförsök? Skicka dem gärna, eller annan dokumentation!
Hälsningar, NN”


Fridolin svarade sedan (April 13, 2005 6:55:19 CEST):

“Hej NN,
jag har vidaresänt din fråga till Alexander Chamberland i Grön Ungdom som arbetade med att ta fram berörd motion.
mvh Gustav Fridolin”


Vår kollega kontaktade sedan Chamberland, som nyligen blivit vald till ett av språkrören för Grön ungdom. Han svarade efter två påminnelser:

“From: alexander
Subject: Re: Fwd: Ang. Påminnelse: fråga om djurförsök
Date: April 19, 2005 1:36:03 CEST
To: NN

NN on 18 april 2005 at 14:43 +0100 wrote:
>Hej,
>Jag vill bara påminna om att jag mycket gärna skulle ta del av de underlag som du haft för att författa motionen i riksdagen. Se mejlen nedan.
>Gratulerar till valet som språkrör!

Tack så mycket!
Som du kanske förstår är jag oerhört upptagen just den här veckan. [pga valet till språkrör; oväsentlig text som har raderats /um] Därför har jag tyvärr inte möjlighet att kolla upp mina källor just nu. Kan däremot hänvisa till www.djurensratt.se där jag har hämtat det mesta av min fakta.
Mvh,
Alexander
Alexander Chamberland
Språkrör Grön Ungdom”


Om man går till Djurens Rätts websida ser man att de har en mycket bra sökfunktion. Man finner snart information: “I Sverige har inga kosmetikatester på djur förekommit sedan 70-talet” (se http://www.djurensratt.se/dyntext/xlink.asp?id=231).

Hoppsan!
Det verkar som om våra rikdagsmän (Fridolin och Holm) inte bara saknar källkritik, de har inga källor alls för sina offentliga påståenden som de behagar publicera på Riksdagens websidor, av alla ställen. Och Grön ungdoms nya stjärnskott Chamberland är inte bättre när han går fram väldigt fritt med sanningen; vissa skulle kalla detta för ren och skär lögn, vi tror att hans påståenden kanske beror på ungdomligt oförstånd? ;-)

Om man frågar Djurskyddsmyndigheten när kosmetika testades i djurförsök senast i Sverige får man svaret “åtminstone inte efter 1979 då de djurförsöksetiska nämnderna kom till”.

Personligen anser jag att dessa miljöpartisters ofullbordade men publicerade motion är t o m värre än de faktaförvanskningar våra kvällstidningar sprider på löpsedlarna. Alla vet vi ju om att dessa tidningar friserar sanningen i avsikt att få braskande rubriker för att sälja lösnummer. Men att valda riksdagsmän ägnar sig åt samma typ av ohederlighet: är inte det oetiskt? ;-) Speciellt eftersom djurförsök ju faktiskt syftar till att förbättra människors hälsa...

Även andra miljöpartister, somliga i mycket ledande ställning i partiet, har ägnat sig åt tvivelaktig propaganda. När EU tog beslutet att förbjuda testning av kosmetika på försöksdjur och även import av djurtestad sådan, gick partimedlemmar ut stort i media och förkunnade att “äntligen är testning av kosmetika på djur förbjudet i Sverige”. Detta är inte ett uttryck av okunskap om vad som tillåtits sedan 1979 i djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Både de nuvarande språkrören och tidigare sådana är väl bevandrade i djurförsöksfrågor och lagar som omgärdar dessa. De vet även att inga tester av kosmetika har gjorts i Sverige sedan de djurförsöksetiska nämnderna tillkom 1979.

Är löpsedelsjournalistik vad grön politik står för? ;-)

/um

22 april, 2005

Reflexioner kring Djurskyddsmyndighetens tillblivelse

Djurskyddsmyndigheten (DM) bildades 1 januari 2004 och placerades i Skara. Som generaldirektör utsågs Matz Hammarström, känd miljöpartist med lång erfarenhet som advokat för djurrättsfrågor. Under år 2000 och framledes motionerade han i riksdagen med flera yrkanden.

Hammarström: “Vi föreslår att anvisningarna för de [djurförsöksetiska nämndernas] arbetsrutiner ändras och specificeras så att de som deltagit vid godkännande av ett djurförsök också skall närvara vid minst ett av försökstillfällena. Det skall dessutom vara obligatoriskt för dessa gruppledamöter att besöka djuren mellan försöken för att själva se hur djuren har det. Vidare skall de ha varit närvarande vid avlivning av försöksdjuren. Om djuren ej avlivas omedelbart efter försökets avslutande skall de besöka djuren även efter försökets avslutande.”(Motion 2000/01:Ub816)

De djurförsöksetiska nämnderna är idag hårt belastade med att bedöma både experimentellt avancerade djurförsök och försök som är helt triviala ur djurskyddsynpunkt. Dessutom görs tusentals djurförsök varje år. Denna motion av Hammarströms saknar all koppling till verkligheten och vittnar om total okunskap om forskning med försöksdjur.

Hammarström: “Vi vill att djurförsök som innebär onödigt lidande för djuren ska stoppas, liksom djurförsök med genmanipulerade djur” (Snabbprotokoll 2000/01:51)

Djurförsök som orsakar “onödigt lidande” är förbjudna sedan länge genom att de djurförsöksetiska nämnderna inte beviljar sådana: nyttan skall ju alltid vägas mot lidandet. Försök med genmodifierade djur är det enda sättet att förstå geners funktion under embryonalutveckling och hur olika vävnader samarbetar i en organism för att reglera olika förlopp, exempelvis metabolism, immunförsvar, cancercellers uppkomst, och beteende. Att föreslå ett totalförbud av försök med genetiskt modifierade djur vittnar om grav okunskap om modern biomedicinsk forskning.

Hammarström var den ledande kraften bakom bildandet av Djurskyddsmyndigheten. Han var med i uppdraget att skriva de direktiv som myndigheten skulle verka under. Påpassligt “tappade” man då bort ett viktigt direktiv: att djurförsök skall tillåtas för att öka kunskap. Och sedan fick han jobbet som generaldirektör.

Många ställer idag frågan: hur kunde Matz Hammarström utses till att leda den nya Djurskyddsmyndigheten, när han klart dokumenterat sin ytterst avoga inställning till alla djurförsök?

Har vi fått “getabocken till trädgårdsmästare”?

21 april, 2005

Organisationen Djurens rätt sprider FUD

Detta är en organisation som har klart uttalat målet att förbjuda alla djurförsök. Man hävdar om och om igen, som ett mantra, att alla djurförsök kan ersättas med andra metoder. All testning av nya läkemedel kan enligt dem redan idag antingen testas i provrörsförsök, i datorsimuleringar eller direkt på människa. Man hävdar t ex att all uttestning av nya läkemedel kan ske i in vitrotester och hänvisar till likaledes illa underbyggda åsikter från Djurskyddsmyndigheten. Alla in vitro tester för uppskattning av teratogena (fosterskadande) är fortfarande under utveckling och kräver ännu lång tid innan de kan godkännas som ersättning. I en del rapporter som Djurskyddsmyndigheten hänvisat till har man testat 15 olika substanser med välkända teratogena effekter eller avsaknad därav. Resultaten visade en hyfsad överenstämmelse med kända fakta, ca 85%, jämfört med slumpens 50%. Men vilken nygravid kvinna vill ta läkemedel som utprovats med metoder där endast 15 modellsubstanser testats? Vilka föräldrar vill att barnen skall vaccineras med obeprövade vacciner? Skall vi sluta utveckla astmamediciner och istället flytta ut på landet och bo i ett torp med höns, grisar och några får?

Amerikanska myndigheter har beräknat att medelamerikanens livslängd ökat med ca 22 år för att man använt djurförsök för att utveckla ny behandlingsrutiner och nya läkemedel. Organisationen “ Foundation for Biomedical Research” har mycket saklig information. Se http://www.fbresearch.org/

Här är en kort “historisk” lista på bara några få banbrytande medicinska framsteg som gjorts tack vare djurförsök och de djur vi skall tacka:

1726 First Measurement of Blood Pressure (Horse )
1790 Vaccine for Smallpox Developed (Cow)
1880 Vaccine for Anthrax Developed (Sheep )
1888 Vaccine for Rabies Developed (Dog, Rabbit )
1902 Malarial Life Cycle Discovered (Pigeon )*
1905 Pathogenesis of Tuberculosis Discovered
(Cow, Sheep )*
1919 Mechanisms of Immunity Discovered
(Guinea Pig, Horse, Rabbit )*
1923 Insulin Discovered (Dog, Fish )*
1928 Pathogenesis of Typhus Discovered
(Guinea Pig, Rat, Mouse )*
1929 Vitamins Supporting Nerve Growth Discovered
(Chicken )*
1932 Function of Neurons Discovered (Cat, Dog )*
1933 Vaccine for Tetanus Developed (Horse)
1939 Anticoagulants Developed (Cat )
1942 The Rh Factor Discovered (Monkey )
1943 Vitamin K Discovered (Rat, Dog, Chick, Mouse )*
1945 Penicillin Tested (Mouse )*
1954 Polio Vaccine Developed (Mouse, Monkey )*
1956 Open Heart Surgery and Cardiac Pacemakers
Developed (Dog )
1964 Regulation of Cholesterol Discovered (Rat )*
1968 Rubella Vaccine Developed (Monkey )
1970 Lithium Approved (Rat, Guinea Pig )
1973 Animal Social and Behavior Patterns Discovered
(Bee, Fish, Bird )*
1982 Treatment for Leprosy Developed (Armadillo )
1984 Monoclonal Antibodies Developed (Mouse )*
1989 Organ Transplantation Advances Developed
(Dog, Sheep, Cow, Pig )*
1992 Laproscopic Surgical Techniques Developed (Pig )
1995 Gene Transfer for Cystic Fibrosis Developed
(Mouse, Non-Human Primate )
2000 Brain Signal Transduction Discovered
(Mouse, Rat, Sea Slug )*
2001 Promising Drug for Prevention of AIDS
Developed (Monkey )
*Denotes Nobel Prize winning work.Nyligen har Djurens rätt hållit presskonferens i Riksdagshuset:

Rapporten “Om detta vill de inte tala – En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade djur i Sverige och lite om kloning och xenotransplantation” släpps under en presskonferens i Riksdagen, nu på torsdag den 21 april. Den visar bland annat att tiotusentals genmanipulerade djur utnyttjas i djurförsök varje år i Sverige och många av dessa djur utsätts för lidande.
När Djurförsöksetiska utredningen (SOU 2003:107) skickade ut en enkät till alla som utnyttjar genmanipulerade djur valde forskarna att lämna in så få svar att utredningen inte kunde bedöma hur många djur som utnyttjas och vilket lidande de utsätts för. Nu har Djurens rätt gått igenom ansökningar för åren 2002-2004 till de djurförsöksetiska nämnderna och omfattningen av verksamheten presenteras i rapporten.
I rapporten redovisas även, via utdrag ur ansökningar om etisk prövning av djurförsök, flera exempel på lidande som genmanipulerade djur utsätts för.
Tid: Torsdagen den 21 april, kl 10.00.
Plats: Riksdagen, lokal RÖ 2-10.
Presskonferensen är öppen för journalister med giltig presslegitimation.
Se även (http://www.djurensratt.se/articles/article.asp?id=1525)


Djurens Rätt har gjort ett grundligt arbete med att läsa djurförsöksetiska ansökningar liggande på de olika tingsrätterna i Sverige. Man bygger sedan upp ett frontalangrepp på alla djurförsök genom en kombination av okunnighet, urvalsförfalskning och argumentation som när djävulen läser bibeln. Sedan sprider man FUD. Genetiskt modifierade (GMO) djur, som den riktiga termen är, ändras systematiskt till “genmanipulerade” djur. Varför då kan man fråga sig? Anledningen är givetvis att ordet manipulera har fått en mycket negativ klang i svenska språket, och allmänt uppfattas som en ljusskygg och ohederlig skumraskverksamhet. Man misstänkliggör forskarna genom att kalla sin presskonferens “Om detta vill de inte tala - En rapport om utnyttjandet av genmanipulerade djur i Sverige”, och menar att forskarna medvetet skulle ha underlåtit att svara på den enkät man hänvisar till. Anledningen till den låga svarsprocenten är givetvis att inga bra verktyg finns för att med noggrannhet beräkna antalet. Korsar man en vildtypshona med en heterozygot GMO hanne får man givetvis både vildtyps- och GMO-möss. Ofta har man tusentals möss under ett år, och att föra exakt statistik på detta kräver oerhört mycket jobb bara för att tillfredsställa Djurens rätt och Djurskyddsmyndigheten. Totalsiffrorna saknar ju allt värde både ur forsknings- och djurskyddssynpunkt. Det är ju bättre att ägna sin tid åt att göra bättre djurförsök för att kunna ta fram nya läkemedel än att syssla med meningslös sifferexercis. Fast ju fler administrativa sysslor man kan kräva att forskarna skall ägna sig åt desto bättre – det blir ju både dyrare och mer tidskrävande...

“Step by step to stop”?
/rv

FUD: fear, uncertainty and disinformation

Djurskyddsmyndigheten (DM) och forskning om djurförsök

DM utlyste 2004 anslag för forskning om djurförsök, och ett vetenskapligt råd tillsattes för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på ansökningarna. Rådet granskade ansökningarna, och gjorde sina prioriteringar. DM, dvs Hammarström, delade inte rådets bedömning av vetenskaplig kvalitet, och omprioriterade ansökningarna efter eget gottfinnande. Åtminstone tre forskare har avgått från detta råd i protest mot Hammarströms agerande. Samtliga är professorer med bred erfarenhet från bedömningsarbete bla i Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Nobelkommittéer. Vilken vetenskaplig kompetens Hammarström äger är odokumenterat.

Djurskyddsmyndigheten saknar i själva verket kompetens inom området “forskning med försöksdjur” trots att man har rätt att utfärda bindande föreskrifter om hur djurförsök skall få gå till. Försöksdjursenheten på myndigheten leds av Lennart Lindberg, en allmänt tämligen kunnig person med bland annat erfarenhet som försöksdjurstekniker, och som faktiskt är ganska uppskattad i forskarsamhället. Vad vi vet saknar han dock akademisk utbildning, åtminstone på högre nivå, och har definitivt inte den kompetens som behövs som sakkunnig i försöksdjursfrågor.

Nyligen har Djurskyddsmyndighetens styrelse, på förekommen anledning, ålagt Hammarström att erhålla styrelsens godkännande av alla nya föreskrifter som myndigheten vill utfärda. Hammarström vänder sig naturligtvis mot denna knäpp på näsan och skriver till styrelsen:

“Jag ställer mig dock frågande till hur vi ska kunna hantera en ordning där så gott som varje föreskrift ska upp för beslut i styrelsen. Under 2005 kommer vi att driva ett större föreskriftsprojekt som omfattar såväl nya föreskrifter som revideringar och förbättringar av befintliga föreskrifter. Ska samtliga dessa diskuteras och beslutas i styrelsen kommer vi dels inte att ha särdeles mycket tid över för andra frågor, dels (om inte beslutsprocessen ska bromsas upp i väntan på styrelsens kvartalsvisa möten) behöva flera beslutstillfällen såväl fysiska som per capsulam eller telefon.”

Forskarna och läkemedelsindustrin hukar sig för vad som kan komma ut från Djurskyddsmyndigheten, och har som enda förhoppning att myndighetens styrelse har kraft nog att tygla Hammarströms iver att reglera djurförsök till den grad att de blir omöjliga att utföra i Sverige.
/rv

18 april, 2005

De djurförsöksetiska nämnderna

Regeringen och riksdagen har tidigare deklarerat att djurförsök skall bedrivas i Sverige, och att sådana kan motiveras av olika skäl, bland annat:

- inhämtning av ny kunskap om biologiska förlopp
- förståelse av sjukdomstillstånd
- utveckling och utvärdering av nya läkemedel

Det är klart oroväckande att den första punkten ovan helt fallit bort i direktiven som Djurskyddsmyndigheten skall arbeta under. Men så kan det gå när man låter djurrättsaktivister skriva direktiven för en ny myndighet. Forskarsamhället bör arbeta för att den första punkten införs i Djurskyddsmyndighetens direktiv.

En förutsättning för tillstånd till djurförsök är att nyttan av försöken skall uppväga djurets eventuella lidande. Detta värderas av djurförsöksetiska nämnder som är sammansatta av lika delar forskare och lekmän; ordförande är en jurist med domstolserfarenhet. Genom totalförbudet av elanvändning kringgår man kärnan i de försöksdjursetiska nämndernas arbete, eftersom en avvägning mellan obehaget för djuret och allmännyttan alltid skall göras av nämnderna. Ett försök skall alltså avslås om nyttan anses väga för lätt även om obehaget för djuret bedöms vara ringa. Andra ansökningar kan godkännas där obehaget för djuret kan vara större om det anses att allmännytta är stor. Tillstånd för djurförsök beviljas av dessa nämnder efter skriftlig ansökan av försöksledaren.

Världens första djurförsöksetiska nämnder med stort lekmannainflytande inrättades i Sverige 1979. De tillkom på direkt initiativ av framför allt Karl-Johan Öbrink och Ernst Barany, professorer vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Öbrink var en förgrundsgestalt inom biomedicinsk forskning som gjort många viktiga medicinska upptäckter, bl a med hjälp av djurförsök. Öbrink författade dessutom boken “Försöksdjurskunskap” som utkom 1996. Denna framhöll många framsynta aspekter på djuretik och djurförsök, och har lästs av otaliga svenska forskare sedan dess. Tyvärr är boken inaktuell idag i sina beskrivningar av djurförsökstekniska frågor såväl som juridik, även om de etiska aspekterna fortfarande är adekvata. Det är dock värt att komma ihåg att forskarsamhället tog initiativet till djurförsöksetisk prövning av djurförsök, via K-J Öbrink som under årtionden bedrivit djurförsök och som försvarat dessa som absolut nödvändiga och etiska under kontrollerade förhållanden. Forskarna har även tagit initiativet till Europarådets kommission för försöksdjur.

Ledamöterna i nämnderna utses av Djurskyddsmyndigheten. Ordförande är en domstolserfaren jurist med utslagsröst. Forskningsorganisationer får föreslå sex representanter för forskare. Två av lekmännen föreslås av djurskyddsorganisationer medan de fyra återstående ofta är nominerade av något politiskt parti. Vänsterpartister och miljöpartister bl a från ungdomsförbund nomineras ofta.

Sverige är unikt i världen med så stor lekmannarepresentation och med medlemmar även från djurskyddsorganisationerna. De flesta i Sverige och internationellt skulle anse att sammansättningen är mycket demokratisk, och att den ger djurskyddsorganisationerna ett ur internationell synpunkt mycket stort inflytande.

Djurskyddsorganisationer har länge krävt att inte bara forskarna utan även lekmännen skall få överklaga nämnden beslut. Tyvärr lever inte alla lekmän upp till de krav som regering och lagstiftning föreskriver, dvs att allmännyttan skall uppväga djurens lidande. I stället reserverar man sig systematiskt mot den övervägande majoriteten av alla djurförsök som godkänns. En del medlemmar reserverar sig mot alla ansökningar som berör genetiskt modifierade djur. Ofta finns reservationer mot fler än hälften av alla ansökningar i nämnderna, och texterna i dessa är desamma från fall till fall.

Detta är inte ett konstruktivt sätt att förbättra djurskyddet. Att ge rätt till överklagan för lekmän av detta slag skulle dessutom medföra att majoriteten av alla ansökningar om djurförsöksetiskt tillstånd skulle överklagas till högre instans, och behandlingstiden förlängas i motsvarande grad. Djurskyddsmyndigheten har nyligen tjatat sig till ett mandat att utreda hur lekmännen skall kunna överklaga till högre instans trots att Jordbruksdepartementet är fullt medvetet om att kaos står för dörren om hälften av de 1500-2000 årliga ansökningarna överklagas till närmaste tingsrätt.

I motsats till vad många tror instämmer forskare idag faktiskt med nästan allt i dagens svenska djurskyddslagstiftning, och de gör fantastiska insatser för att uppfylla lagens bokstav till punkt och pricka. Varje universitet med djurförsök har en stor organisation bara för detta. Detta har till följd att varje ansökan om tillstånd för djurförsöksetiskt tillstånd förgranskas och förbättras av flera personer (bl a godkänd föreståndare och ansvarig veterinär) innan den sänds in för bedömning. Målsättningen är givetvis att varje ansökan som lämnas in skall vara otadlig, och kunna godkännas utan ytterligare kompletteringar. Eftersom forskare är proffs på att skriva ansökningar är det inte förvånande att mycket få ansökningar inte beviljas i nämnderna. Allt detta förarbete negligeras av aktörerna på djurrättssidan inklusive ansvarig myndighet med argumentet “nästan alla ansökningar godkänns, det måste vara något fel på systemet”.
Go figure...

/rv

Reflektioner kring Djurskyddsmyndigheten och elförsök

En av Sveriges mindre myndigheter, Djurskyddsmyndigheten som startade år 2004, har kraftigt upprört landets universitetsforskare och fått AstraZeneca att gå genom taket. En myndighet skall vanligtvis agera opartiskt gentemot de verksamheter och intressen den har att reglera. Den skall även beakta tillgängligt fakta- och remissunderlag samt göra konsekvensanalyser när man fattar beslut som direkt berör de intressen man har att bevaka. Djurskyddsmyndigheten kom till efter långvarigt lobbyarbete från miljöpartiet när socialdemokraterna var tvungna att kompromissa för att kunna sitta kvar vid makten. Här sålde regeringen ut hela denna viktiga fråga till mp, som sedan dess har fått styra och ställa mer eller mindre efter eget behag på djurskyddssidan. Ett tidigare språkrör för mp och erkänd radikal på djurrättssidan, Matz Hammarström, tillsattes som generaldirektör för djurskyddsmyndigheten. Han har kraftfullt verkat både för att genomföra djurrättsorganisationernas hjärtemål och för att sätta så många käppar i hjulet som möjligt för dem som använder försöksdjur för att ta fram nytt vetande och för att utveckla nya kliniska metoder och läkemedel. Hösten 2004 utfärdade Hammarström via Djurskyddsmyndigheten en egensinnig omtolkning av djurskyddslagens §15 som reglerar användande av el på djur. Denna omtolkning skulle ha fått katastrofala konsekvenser för svensk grundforskning och läkemedelsindustri. Efter många direkta kontakter mellan regeringen och universiteten samt industrin, satte Göran Persson för första gången ned foten för att begränsa Djurskyddsmyndighetens ansträngningar att i princip göra djurförsök så besvärliga i Sverige att de inte längre kan genomföras i landet. Låter detta som en överdrift? Läs vidare...


Djurskyddsmyndighetens märkliga nytolkning av 15§ i djurskyddslagen

Djurskyddsmyndigheten (DM) har nyligen omtolkat den lagtext som reglerar användandet av elektrisk ström för att påverka djurs beteende, och meddelade 2004-09-24 de djurförsöksetiska nämnderna i Sverige att “att utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende är förbjuden enligt 15 § andra stycket djurskyddsförordningen (1988:539)”.

Elektrisk ström i djurförsök syftar till att lära djur obehagliga situationer. Detta förfarande är internationellt standardiserat inom hela det biomedicinska forskningsfältet och används bl a vid utprövning av all ny psykofarmaka. Utan denna typ av djurförsök skulle inga nya läkemedel mot psykiatriska sjukdomar kunna tas fram. Djurförsök av denna typ har under lång tid granskats och godkänts av de djurförsöksetiska nämnderna i Sverige.

Djurskyddsmyndighetens nytolkning av lagtexten totalförbjöd med ett penndrag alla djurförsök som påverkar djurs beteende med el. Inte bara det, hela förfarandet är märkligt.

Lagtexten om användning av elektrisk ström för att påverka djurs beteende tillkom ursprungligen i syfte att reglera användning av elektriska anordningar, t ex elkäppar, vid pådrivning av stordjur inför slakt, eller elektriska halsband vid dressyr av hundar. Detta framgår såväl i förarbetet med lagen som i det sammanhang 15 § förekommer i djurskyddslagen. Elstängsel för användning i t ex jordbruket eller vid beteshållning av ridhästar är utttryckligen tillåtet i 15§. Lagtextens skrivning möjliggjorde dock en senare omtolkning av lagen till att omfatta även försöksdjur.

Denna omtolkning, gjord av Djurskyddsmyndighetens generaldirektör i samråd med dess jurister, förmedlades först enbart till de djurförsöksetiska nämnderna. Forskare som bad om att få en kopia av påbudet från DM anmodades initiellt att ombesörja detta via den lokala tingsrätten, men kunde dock efter diskussion erhålla skrivelsen även direkt från DM. Sveriges universitet och läkemedelsindustrin frågade därefter DM om nytolkningens omfång, varvid generaldirektören meddelade 2005-01-04 att tolkningen gäller alla av djurförsöksetiska nämnder godkända djurförsök, och att någon dispens mot totalförbudet inte kunde ges ens av sig myndigheten självt, utan endast av regeringen. Vid senare förfrågan meddelade dock DM:s jurist 2005-02-22 följande, per e-mail, till en enskild forskare som frågat efter förtydligande:

“Lennart Lindberg har meddelat mig att du vill ha ett besked om vad som gäller etiska ansökningar som godkänts innan de förtydliganden som regeringen avser att göra beträffande avsteg från bl.a. förbudet mot användande av el för att styra djurs beteende. Djurskyddsmyndigheten har i en skrivelse 2005-01-04 till Jan Carlstedt-Duke vid KI meddelat att myndigheten tolkat lagstiftningen så att förbudet mot elanvändning omfattar även försöksdjur. Ett förtydligande i den frågan är att vänta från regeringen inom kort. De som nu bedriver djurförsök i enlighet med en godkänd etisk ansökan riskerar dock inte någon sanktion för detta, även om det i efterhand skulle visa sig att nämnden godkänt något som den inte lagligen kunnat godkänna. En enskild skall kunna lita på att de besked den får från en myndighet är riktiga.
Jag hoppas att detta är svar på dina funderingar. Om inte, så kan du höra av dig igen.
Med vänlig hälsning,
Anders Gustafsson
jurist
Djurskyddsmyndigheten, Box 80, 532 21 Skara”

Uppenbarligen svajar DM betänkligt i sina åsikter om nytolkningens giltighet. Och hur en enskild, eller en annan myndighet, skall kunna lita på att DM:s besked är riktiga är oklart för alla och envar.

Det finns även andra märkligheter i DM:s hantering av nytolkningen. Hammarström har inte rådgjort med läkemedelsindustrin, akademiska forskare eller försöksdjursnämndernas domstolserfarna jurister innan nytolkningen genomfördes. Konsekvenserna av beslutet utreddes inte heller vad vi vet. Generaldirektören har däremot meddelat att nytolkningen inte kommer att omprövas av Djurskyddsmyndigheten, och att lagtexten måste ändras av regeringen om användande av elektrisk ström åter skall kunna användas inom svensk forskning med försöksdjur.

Varför kontaktades inte de berörda universiteten eller läkemedelsindustrin innan nytolkningen gjordes? Och varför har inte DM framställt till Jordbruksdepartementet att en möjlig omtolkning av 15§ i djurskyddslagen skulle leda till totalförbud av en mycket viktig del av svensk forskning, och att departementet därför borde se över lagtexten?

Vad är anledningen till att DM valde att inte direkt meddelade de berörda verksamheternas godkända föreståndare (utsedda av DM) eller veterinärer? Var DM medvetet om hur kontroversiell nytolkningens skulle vara, och därför undvek alla direkta kontakter? Eller var detta bara ett utslag av maktarrogans? Forskarna i Sverige ställer oss undrande över hur denna nya myndighet agerar.

Den internationella konkurrensen inom såväl grundforskning som läkemedelsutveckling är hårdare än någonsin förr. Det är därför ytterst nödvändigt att en ny, klarare lagtext utarbetas, så att de djurförsöksetiska nämnderna kan återuppta sina avvägningar mellan djurförsökens allmännytta och djurens obehag vid granskning av ansökningar om etiskt tillstånd för djurförsök. En sådan lagtext bör skyndsamt tas fram för att inte svensk forskning och läkemedelsinstri skall skadas permanent. Eller skall vi “outsourca” våra djurförsök till länder där lagstiftningen tillåter forskning för att vinna nytt vetande och utveckling av nya läkemedel? Länder som Kina, Ukraina och Indien som alla saknar djurskyddslagstiftning kommer i åtanke.


Postskript till tumultet kring historien el i djurförsök

Jordbruksdepartementet arbetade i mars 2005 fram en ny lagtext som åter skulle tillåta användning av el i djurförsök, men vidare behandling av ärendet stoppades av Miljöpartiets representant på departementet. Slutligen såg utbildnings- och näringsdepartementena, med ansvar för svensk forskning och industri, till att lagtexten placerades på statsrådsberedningens agenda, och regeringen föreslog ny lagtext två dagar senare. Miljöpartiet har gått i taket nu i mars 2005 och kräver i budgetförhandlingarna att elförbudet återinförs tillsammans med andra restriktioner inom försöksdjursområdet. Jämförelse mellan miljöpartiets uttalanden och skrivelser som utgått från Djurskyddsmyndigheten visar på en uppseendeväckande samstämmighet. Är det miljöpartiet som styr denna myndighet? Hmmm, förr kunde man slåss mot väderkvarnar, nu får man slåss mot vindsnurror istället... :-)

Man kan så här efteråt undra över Djurskyddsmyndighetens motiv till att omtolka lagen som reglerar användning av el på djur. Jag ser några olika alternativ. För det första: man har naivt trott att användning av el i djurförsök inte var så viktig för forskning och läkemedelsutveckling, och att man därför enkelt kunde förbjuda den utan allvarligare konsekvenser. Ett andra alternativ: man var helt medveten om användningsområdena, men ville permanent förbjuda en verksamhet som en oinsatt allmänhet kunde övertygas vara grym mot djur. Ett tredje alternativ: man insåg konsekvenserna av förbudet till fullo. Man såg chansen att testa hur långt man kunde gå genom att släppa denna försöksballong som man på förväg förstod skulle spräckas av regeringen – vilket i sin tur kunde ge nya förhandlingsmöjligheter i kommande budgetförhandlingar (vilket det också gjort!). Det spelar ingen roll vilket alternativ som låg till grund för Djurskyddsmyndighetens agerande eftersom de alla borde diskvalificera generaldirektören från fortsatt anställning. Fast en cyniker skulle säga “detta är ju politiken vardag”...

Se även http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/25/46/07ae154b.pdf . Dokumentet belyser klart miljöpartiets framgångar i förhandlingsarbetet och socialdemokraternas något tafatta försök att försöka bevara möjligheterna att fortsättningsvis bedriva djurförsök i Sverige.

17 april, 2005

Forskare för djurförsök i Sverige

Vad vill vi?

Vi forskare i Sverige som gör djurförsök har gjort stora ansträngningar för att sätta oss in i djurskyddsfrågor. Det tydligaste exemplet på detta är Karl-Johan Öbrink, f.d. professor vid medicinska fakulteten i Uppsala, vars initiativ gjorde att Sverige var först i världen med lagstadgade djurförsöksetiska nämnder, 1979. Alla djurförsök i Sverige skall godkännas av någon av dessa nämnder innan försöken får påbörjas. Nämndernas uppgift är att endast godkänna sådana försök där nyttan anses överväga det lidande djuren förmodas uppleva.

Det revolutionerande med nämnderna var att de från början fick en stor representation av lekmän. Av de 13 ledamöterna representar 6 forskarna och 6 lekmän varav 2 från djurskyddsorganisationer. Ordförande är en jurist som helst skall ha domstolserfarenhet. Denna sammansättning existerar ännu idag. Granskningen fungerar tämligen väl, och mycket få övertramp mot lagstiftningen är kända.

Idag är det Djurskyddsmyndigheten i Skara som utser ledamöterna på förslag av de olika intresseparterna. Myndigheten tillkom 1 jan 2004 på initiativ av miljöpartiet. Den fick som förste generaldirektör det förre språkröret för mp, Matz Hammarström, en erkänt radikal "advocate for animal rights". Miljöpartiet och Hammarström har länge medvetet och idogt arbetat för att kringärda djurförsök med en allt växande lagstiftning och regelflora för att i praktiken omöjliggöra djurförsök i Sverige. Här har man varit livligt påhejad av olika djurskyddsorganisationer. De mest militanta av dessa, t ex den svenska grenen av Animal Liberation Front, drar sig inte för varken rent illegala metoder eller terroristaktioner riktade mot enskilda personer. Det har de själva deklarerat på sina websajter. Andra organisationer använder mildare men knappast mer etiskt godtagbara metoder: felinformation, undanhållande av relevant information, rena lögner, snyft och presentation av gulliga kaniner och kattungar. Att djurförsök har varit och fortfarande är helt nödvändiga för att nya behandlingsmetoder skall kunna utvecklas bortser man ifrån. För tjugo år sedan dog 80% av de barn som fick cancer; idag överlever 80% pga att man tagit fram nya läkemedel och behandlingsmetoder bl a med hjälp av djurförsök.

Många av oss forskare har länge velat gå ut i offentlig debatt för etiskt försvarbara djurförsök. De som har gjort detta har utan undantag utsatts för mailbombning och nattliga telefonsamtal från mer eller mindre hotfulla röster av anonyma personer. Många har dessutom råkat ut för ren terrorism, t ex grov vandalisering av personbilen. Massmedia har heller inte gjort det lättare, i och med att man ridit på en populistisk våg av alternativ "ungdomskultur" som omfattar allt från militant djurrättsaktivism till kravaller i Göteborg. Natur- och djurromantiken har dessutom fritt fram i TV, medan vetenskap och teknikframsteg suttit trångt länge. Det skall erkännas att det blivit lite bättre på den fronten på senare år även om mycket kvarstår att förbättra. Denna sajt har därför som främsta uppgift att belysa djurrättsaktivisterna metodiska tillvägagångssätt för att stoppa i stort sett alla djurförsök i Sverige. Vi kommer naturligtvis ibland även att informera om nyttan av djurförsök. Det finns dock redan ett stort antal sådana websidor världen över, så detta är inte huvuduppgiften.